Specialbryggor.

Genom åren har vi tillverkat flera olika specialbryggor, arbetsflottar, handikappanläggningar, fiskebryggor från fasta broar m.m. Detta ger oss en erfarenhet som ofta kommer väl till hands när det gäller att lösa ert bryggval.

Material.

Virke: Fur kvalitet god qvinta tryckimpregnerad.
Flytelement: Cellplast kvalitet 20 gram. Som tillval finnes även rotationsgjutna polyeten element med 60 - 125 kg bärkraft.
Fästelement: Spik varmgalvad 3.2x75 mm. Skruv 6x90 mm . Rostfri A2.
Tillbaka.